Thư mời về việc gia hạn thư mời số 64/TM-TTYT ngày 09/3/2023 thẩm định giá khí Y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại TTYT thị xã Trảng Bàng năm 2023 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Thư mời về việc gia hạn thư mời số 64/TM-TTYT ngày 09/3/2023 thẩm định giá khí Y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại TTYT thị xã Trảng Bàng năm 2023
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang