thong-tu-13-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-39-2018-tt-byt-quy-dinh-thong-nhat-gia-kham-chua-benh - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
thong-tu-13-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-39-2018-tt-byt-quy-dinh-thong-nhat-gia-kham-chua-benh
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang