Tất cả các khoa, phòng, Trạm xem thông báo để nộp về phòng TC-KT đến ngày 30/10/2023. Thông báo về việc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Tất cả các khoa, phòng, Trạm xem thông báo để nộp về phòng TC-KT đến ngày 30/10/2023. Thông báo về việc thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang