Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.
11563 Lượt xem

Đề nghị các khoa, phòng, trạm xem và triển khai thực hiện. 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang