Số 680 /BHXH-CNTT V/v hướng dẫn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Số 680 /BHXH-CNTT V/v hướng dẫn thực hiện xem lịch sử KCB bằng việc xác thực qua tin nhắn OTP.
10900 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang