Số 30/KH-TTYT Kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2019.; Số 32/KH-TTYT Cải tiến chất luonhgwj bệnh viện năm 2019. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Số 30/KH-TTYT Kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2019.; Số 32/KH-TTYT Cải tiến chất luonhgwj bệnh viện năm 2019.
17476 Lượt xem

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang