Quyết định Thành lập các Hội đồng TTYT thị xã Trảng Bàng năm 2023 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Quyết định Thành lập các Hội đồng TTYT thị xã Trảng Bàng năm 2023
4803 Lượt xem

- Quyết định số 259-QĐ-TTYT ban hành Quy chế làm việc giữa Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng năm 2023 (Click xem chi tiết)


- Quyết định số 193 thành lập hội đồng thanh lý thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2023. (Click xem chi tiết)


- Quyết định số 192 thành lập hội đồng hủy thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt năm 2023. (Click xem chi tiết)


- Quyết định số 190 Thành lập tổ kiểm nhập thuốc năm 2023. (Click xem chi tiết)


- Công văn Nâng lương. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 54 Kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 50 Phân công viên chức thực hiện khám sức khỏe. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 30 V.v phân công trách nhiệm công tác của GĐ và Phó GĐ TTYT. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 29 v.v ban hành Quy chế thực hiện nâng bậc lương đối với VC, người lao động. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 28 Thành lập Hội đồng xét nâng lương năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 23 Thành lập tổ kiểm tra công vụ, thực hiện nhiệm vụ thường xuyên năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 22 Thành lập Hội đồng Điều dưỡng bệnh viện năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 21 Thành lập tổ Dược lâm sàng, Thông tin thuốc. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 20 Thành lập Hội đồng thuốc và điều trị năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 16 Thành lập Tổ quản lý chất lượng bệnh viện năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 15 Thành lập Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 14 Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 13 Thành lập hội đồng KSNK năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 12 Thành lập tổ mạng lưới KSNK năm 2023. (click xem chi tiết)


- Quyết định số 11 Thành lập ban quản lý chất thải Y tế năm 2023. (click xem chi tiết)

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang