QĐ số 40 V.v Ban hành quy định quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị TTYT và nguyên tắc phối hợp giãu các khoa, phòng, trạm tong mua sắm năm 2022 năm 2022 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
QĐ số 40 V.v Ban hành quy định quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị TTYT và nguyên tắc phối hợp giãu các khoa, phòng, trạm tong mua sắm năm 2022 năm 2022
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang