QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với CC, VC quản lý khoa, phòng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở y tế tỉnh Tây Ninh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
QĐ Ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với CC, VC quản lý khoa, phòng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở y tế tỉnh Tây Ninh.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang