PHÒNG TC-HC THÔNG BÁO (KHẨN) - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
PHÒNG TC-HC THÔNG BÁO (KHẨN)
13817 Lượt xem

Phòng TC-HC thông báo KHẨN
Tất cả các Trạm Y tế, mỗi trạm cử 01 người cùng TTYT xét nghiệm TEST nhanh, báo gấp tên về Phòng TC-HC (Mail: khoaltattyt@gmail.com) trước 16 giờ ngày hôm nay  28/6/2021. để tập trung tại TTYT vào lúc 7 giờ ngày 29/6/2021 đi xét nghiệm KCN (Thời gian có thể từ 4 đến 7 ngày)

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang