PHÒNG TC-HC THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH VÀ THÀNH PHẦN TẬP HUẤN - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
PHÒNG TC-HC THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH VÀ THÀNH PHẦN TẬP HUẤN
15098 Lượt xem

Mời 100% viên chức, người lao động tham dự tập huấn COVID-19 cho công tác bầu cử và tình hình dịch bệnh hiện nay, có nhiều nội dung mới: 50% 14 giờ chiều thứ năm ( ngày 20/5/2021), 50% 9 giờ sáng thứ sáu(21/5/2021) tại hội trường TTYT Trảng Bàng 
 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang