PHÒNG TC-HC THÔNG BÁO - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
PHÒNG TC-HC THÔNG BÁO
15730 Lượt xem

Ngày 02/7/2021 lớp Cử nhân thi tốt nghiệp tỉnh Tây Ninh của Đại học Cần Thơ.

Ai có khó khăn gì thì báo cáo ngay về phòng TC-HC.

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang