Nghị quyết 16/NQ-CP Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặt thù trong phòng, chống dịch COVID-19. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Nghị quyết 16/NQ-CP Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặt thù trong phòng, chống dịch COVID-19.
9852 Lượt xem


 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang