Nghị định qui định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghỉ, giám làm, giám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Nghị định qui định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, dám nghỉ, giám làm, giám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang