KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC GIAO BAN THÁNG - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
KẾT LUẬN CỦA GIÁM ĐỐC GIAO BAN THÁNG
35285 Lượt xem

- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 05 năm 2024.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 04 năm 2024.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 03 năm 2024.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 02 năm 2024.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 01 năm 2024.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 12 năm 2023.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 11 năm 2023.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 10 năm 2023.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 9 năm 2023.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 8 năm 2023.(click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 07 năm 2023. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 06 năm 2023. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 05 năm 2023. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 04 năm 2023. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 03 năm 2023. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 02 năm 2023. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 01 năm 2023. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 12 năm 2022. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 11 năm 2022. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 10 năm 2022. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 9 năm 2022. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 8 năm 2022. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 7 năm 2022. (click xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 6 năm 2022. (click xem chi tiết)


 - Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 5 năm 2022. (clik xem chi tiết)


- Kết luận của Giám đốc TTYT giao ban tháng 4 năm 2022. (clik xem chi tiết)


Kết luận giao ban tháng 05 năm 2021 (click xem chi tiết)


Kết luận giao ban tháng 04 năm 2021 (click xem chi tiết)

 

Kết luận giao ban tháng 03 năm 2021 (click xem chi tiết)

 

 

Kết luận giao ban tháng 02 năm 2021 (click xem chi tiết)

 


 

Kết luận giao ban tháng 01 năm 2021 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 12 năm 2020 (click xem chi tiết)

 


 

Kết luận giao ban tháng 11 năm 2020 (click xem chi tiết)

 


 

Kết luận giao ban tháng 10 năm 2020 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 09 năm 2020 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 08 năm 2020 (click xem chi tiết).

 

 


 

Kết luận giao ban tháng 07 năm 2020 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 06 năm 2020 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 05 năm 2020 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 02 năm 2020 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 01 năm 2020 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 12 năm 2019 (click xem chi tiết).

 

 


 

Kết luận giao ban tháng 11 năm 2019 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 10 năm 2019 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 9 năm 2019 (click xem chi tiết).

 Kết luận giao ban tháng 8 năm 2019 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 7 năm 2019 (click xem chi tiết).

 


 

Kết luận giao ban tháng 6 năm 2019 (click xem chi tiết).

 


 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang