Kế hoạch Triển khai hoạt động Dự án "Chuyển đổi đáp ứng với bệnh không lây nhiễm" tại Tây Ninh giai đoạn 2021-2022 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch Triển khai hoạt động Dự án "Chuyển đổi đáp ứng với bệnh không lây nhiễm" tại Tây Ninh giai đoạn 2021-2022
9406 Lượt xem
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_8vKkRzwNRO5wYug2EeVtXH3bL4A_os_/edit?usp=sharing&ouid=107101542439755334627&rtpof=true&sd=true
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang