Kế hoạch số 98/KH-TTYT ngày 14/6/2021 V/v nhân viên y tế tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 trong và sau giờ làm việc. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch số 98/KH-TTYT ngày 14/6/2021 V/v nhân viên y tế tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19 trong và sau giờ làm việc.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang