Kế hoạch số 79 /KH-TTYT V/v Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp ngành Y tế giai đoạn 2015 - 2020. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch số 79 /KH-TTYT V/v Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp ngành Y tế giai đoạn 2015 - 2020.
22549 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang