Kế hoạch số 175-KH/TTYT ngày 14/12/2020 Bảng phân bổ nhiệm vụ Bộ tiêu chí an toàn bệnh viện theo QĐ số 3088/BYT và bảng kiểm đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn của Sở Y tế. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch số 175-KH/TTYT ngày 14/12/2020 Bảng phân bổ nhiệm vụ Bộ tiêu chí an toàn bệnh viện theo QĐ số 3088/BYT và bảng kiểm đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn của Sở Y tế.
9634 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang