Hướng dẫn số 336 HD-TTYT v.v kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng Khoa, Phòng, Trạm Y tế và công chức, viên chức, người lao động thuộc TTYT thị xã Trảng Bàng - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Hướng dẫn số 336 HD-TTYT v.v kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng Khoa, Phòng, Trạm Y tế và công chức, viên chức, người lao động thuộc TTYT thị xã Trảng Bàng
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang