Hướng dẫn 3781/HD-SYT v.v đánh giá, xếp loại đối với các phòng, cơ quan, đơn vị; công chức,viên chức năm 2022 thuộc Sở Y tế quản lý. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Hướng dẫn 3781/HD-SYT v.v đánh giá, xếp loại đối với các phòng, cơ quan, đơn vị; công chức,viên chức năm 2022 thuộc Sở Y tế quản lý.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang