CV số 936 /UBND V/v khẩn truongr triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (công điện 1191/QĐ-BYT). - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 936 /UBND V/v khẩn truongr triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (công điện 1191/QĐ-BYT).
10327 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang