CV số 74 /BHYT-GĐBHYT V/v sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146 /BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid - 19. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 74 /BHYT-GĐBHYT V/v sửa đổi Khoản 3 Công văn 2146 /BYT-BH hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT liên quan đến dịch bệnh Covid - 19.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang