CV số 616 /UBND V/v xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tham mưu UBND huyện phối hợp, góp ý văn bản, báo cáo, cung cấp thông tin theo chỉ đạo của tỉnh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 616 /UBND V/v xử lý trách nhiệm đối với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tham mưu UBND huyện phối hợp, góp ý văn bản, báo cáo, cung cấp thông tin theo chỉ đạo của tỉnh.
9014 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang