CV số 575 /KH-SYT ngày 26/6/2020 V/v Kế hoạch Tiêm bổ sung Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021 (đã duyệt) - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 575 /KH-SYT ngày 26/6/2020 V/v Kế hoạch Tiêm bổ sung Uốn ván - Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020-2021 (đã duyệt)
17027 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang