CV số 5355 SYT-NV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế (TTBYT) - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 5355 SYT-NV V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế (TTBYT)
10891 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang