CV số 5324/SYT-NV v/v tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 5324/SYT-NV v/v tăng cường thực hiện bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ nay đến cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.
11065 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang