CV số 5272/SYT-NV về việc tăng cường bài viết nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 5272/SYT-NV về việc tăng cường bài viết nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh
11014 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang