CV số 4879/SYT-NV v/v Góp ý kế hoạch Quản lý và Vận hành các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 4879/SYT-NV v/v Góp ý kế hoạch Quản lý và Vận hành các khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang