CV số 4644/SYT-NV v/v phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 4644/SYT-NV v/v phát động Phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025.
11089 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang