CV số 4612/SYT-KHTC V/v sao gửi Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 4612/SYT-KHTC V/v sao gửi Thông tư số 72/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính
12000 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang