Cv số 4373/SYT-NV v/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Cv số 4373/SYT-NV v/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
17105 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang