CV số 431 /CDC-PCBTN v/v sử dụng vắc xin DPT-VGB Hib (SII) thay thế DPT cho trẻ 18 tháng trong TCMR. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 431 /CDC-PCBTN v/v sử dụng vắc xin DPT-VGB Hib (SII) thay thế DPT cho trẻ 18 tháng trong TCMR.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang