CV số 4232/SYT-NV V/v tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và đăng ký nhu cầu năm 2021. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 4232/SYT-NV V/v tổng kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020 và đăng ký nhu cầu năm 2021.
4185 Lượt xem

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang