CV số 4223/SYT-VP ngày 24/9/2021 v/v Trien khai thuc hien Cong van 3226/UBND-NC cua UBND tinh va Chi thi so 05-CT/TU cua BTV Tỉnh uy - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 4223/SYT-VP ngày 24/9/2021 v/v Trien khai thuc hien Cong van 3226/UBND-NC cua UBND tinh va Chi thi so 05-CT/TU cua BTV Tỉnh uy
12610 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang