CV số 419/UBND, ngày 05/4/2021 V/v tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ngăn chặn tai nạn giao thông đạc biệt ngiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh thị xã. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 419/UBND, ngày 05/4/2021 V/v tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và ngăn chặn tai nạn giao thông đạc biệt ngiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh thị xã.
16135 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang