CV số 419/SYT-NV về việc sao gửi Quyết định số 32/QĐ-UB ngày 12/01/2022 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 419/SYT-NV về việc sao gửi Quyết định số 32/QĐ-UB ngày 12/01/2022 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai về Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2022
9784 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang