CV số 409 /KSBT-PCBTN-TCMR V/v tiêm bổ sung vắc xin Viêm não Nhật Bản cho đối tượng trên 36 tháng. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 409 /KSBT-PCBTN-TCMR V/v tiêm bổ sung vắc xin Viêm não Nhật Bản cho đối tượng trên 36 tháng.
9678 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang