CV số 3788/SYT-KHTC ngày 29/9/2020 V/v tiển khai thực hiện công văn số 2919/STC-HCSN của Sở Tài chính về hướng dẫn thu phí cách ly người nhập cảnh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 3788/SYT-KHTC ngày 29/9/2020 V/v tiển khai thực hiện công văn số 2919/STC-HCSN của Sở Tài chính về hướng dẫn thu phí cách ly người nhập cảnh.
9850 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang