CV số 2995 /SYT-VP V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần) - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 2995 /SYT-VP V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (Ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần)
10310 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang