CV số 2854/SYT-NV Sao gửi Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế Ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 2854/SYT-NV Sao gửi Thông tư số 08/2021/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Bộ Y tế Ban hành Nguyên tắc đạo đức hành nghề dược.
2187 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang