CV số 280/KTĐ IV Về việc góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua và dự thảo Bảng điểm, phương pháp chấm điểm khối IV năm 2021 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 280/KTĐ IV Về việc góp ý dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua và dự thảo Bảng điểm, phương pháp chấm điểm khối IV năm 2021
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang