CV số 2801 /SYT-NV ngày 28/7/2020 V/v THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp chuẩn bị thực hiện xét nghiệm các trường hợp từ Đà Nẵng về địa phương tại cuộc họp ngày 28/7/2020 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 2801 /SYT-NV ngày 28/7/2020 V/v THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp chuẩn bị thực hiện xét nghiệm các trường hợp từ Đà Nẵng về địa phương tại cuộc họp ngày 28/7/2020
9124 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang