CV số 2750/SYT-NV Cks v/v sao gửi QĐ ban hành tài liệu “Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 2750/SYT-NV Cks v/v sao gửi QĐ ban hành tài liệu “Hướng dẫn chăm sóc và hỗ trợ y tế cho người bị xâm hại tình dục
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang