CV số 2648/SYT-NV về việc sao gửi quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 2648/SYT-NV về việc sao gửi quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025
11310 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang