Cv số 2512 /BHYT-CSYT V/v hướng dẫn bổ sung việc cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian chống dịch COVID-19. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Cv số 2512 /BHYT-CSYT V/v hướng dẫn bổ sung việc cấp thuốc điều trị ngoại trú trong thời gian chống dịch COVID-19.
4988 Lượt xem

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang