CV số 2122 /BCĐ ngày 05/6/2020 V/v xét khen thưởng thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 2122 /BCĐ ngày 05/6/2020 V/v xét khen thưởng thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
9321 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang