CV số 198/SYT-NV V/v triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 198/SYT-NV V/v triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.
16324 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang