CV số 1741/TNH-BHTT v/v triển khai chính sách giảm giá Smartphone và tặng sim data truy cập internet cho lực lượng phòng chống dịch - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 1741/TNH-BHTT v/v triển khai chính sách giảm giá Smartphone và tặng sim data truy cập internet cho lực lượng phòng chống dịch
318 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang