CV số 158/SYT-KHTC ngày 13/01/2021 chứng từ thanh toán hỗ trợ tiền ăn khi người lao động tham gia thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 158/SYT-KHTC ngày 13/01/2021 chứng từ thanh toán hỗ trợ tiền ăn khi người lao động tham gia thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ
8610 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang